Cristoforo Biscotti Gluten Free Sourdough Rosemary Crackers

Cristoforo Biscotti Gluten Free Sourdough Rosemary Crackers

  • $8.50
Shipping calculated at checkout.


Ingredients: Gluten free flour (organic brown rice flour, tapioca flour, sweet white rice flour, organic coconut flour, chia seeds), brown rice sourdough starter, egg whites, butter, pecorino romano cheese, dried rosemary, salt, chia seeds, extra-virgin olive oil.